گورپدر هر غلط زیادی به اسم عشق

زندگی به طرز احمقانه ای مزخرفه ...

پ ن : فقط خودم مقصرم !!! برای هزارمین بار گند زدم به حال و روز خودم !!! که چی؟؟؟ که باز یادم بیارن تو حاشیه ای بیش نیستی !!! که باز و باز و باز پا بزارن رو سرم و رد شن ؟؟؟ که چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تف به این همه حماقت .... حالم بده و نفرت داره از تموم سلولام می زنه بیرون ... دیگه به هیچی اعتمادی نیست ... نه اعتماد نه حتی اعتقاد .... تا زنده ام نمی خوام بویی از حماقت نفرت انگیزی به اسم ع!!!! ش!!!! ق!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! تو زندمانیم باشه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ازت متنفففففففففففففففففررررررررررممممممممم

/ 0 نظر / 33 بازدید