عجب ...

دیگه رگای غیرتم خشک شدن

خر که فرضم می کنن اولش یه نبض کوچیک ته ته رگام می زنه ولی بعدش می خندم ...

بذار خوش باشه ... بذار خوش باشن همه ی همه ی آدمای این دنیای کثیف ...

/ 0 نظر / 28 بازدید