بدم....

انگورهای کال

بغض های مست ...

من و عکسی که می خندد...

گریه دار ...

عکسی با پیکسل های زنده ...

مثل خاطره ها...

دیروزهای جاری تر از امروز ...

عکسی که نفس می کشد ...

نفس می دهد به ثانیه های مرده ام...

درد دارم ...

همین.

/ 2 نظر / 24 بازدید
شهاب آتشزاد

سلام[گل] چشم های تو ساحل شب می شوند؛ فراتر از سحر... با «مهاجر» به روزم...

غلامرضا نصراللهی

سلامی چو بوی خوش شعر با شعری دیگر به روز هستیم و منتظر حضور پر افتخار شما