خونین شهر ...

خدایی که کارهای بزرگی می کنی

مثلا می روی خرمشهر را

از میان آنهمه آتش و خون

آزاد می کنی....

اینجا

خرمشهر دیگری در آتش و خون گرفتار  است ...

اینجا...

میان سینه ی من...

/ 0 نظر / 130 بازدید