چشم براه...

صدای نفس های توست

کنار گوشم ..

همینجایی

در بهت تمام ثانیه هایم...

آرامم کن

به آغوشم بکش

ای آخرین حقیقت...

ای آخرین بازمانده ...

ای مرگ ...

/ 0 نظر / 27 بازدید